Zabezpieczenia mechaniczne

Systemy zabezpieczeń mechanicznych takie jak sejfy nierzadko ograniczają dostęp bezpośrednio do mienia znacznej wartości. Dlatego też istotny jest nie tylko odpowiedni ich dobór do stopnia zagrożenia, ale też zastosowanie we właściwych miejscach i odpowiednia obsługa. Dla wyższego poziomu bezpieczeństwa sejfy często „nadzorowane” są przez systemy elektronicznych zabezpieczeń.

Mechaniczne urządzenia zabezpieczające stanowią barierę utrudniającą dostęp osobie nieuprawnionej do chronionego mienia. Jak wskazuje doświadczenie fachowców, z uwagi na duże komplikacje organizacyjne w przypadku awarii mechanicznych urządzeń, zasadnym jest by urządzenia te utrzymywać w stałej sprawności technicznej. Zwłaszcza, iż często ograniczają bezpośrednio dostęp do mienia znacznej wartości. Sejfy są najczęściej stosowaną formą zabezpieczeń mechanicznych, dzięki nim możliwa jest ochrona przedmiotów wartościowych lub wartościowej dokumentacji.

Nasza oferta w zakresie zabezpieczeń mechanicznych jest kompleksowa i obejmuje montaż, naprawy, awaryjne otwieranie, przeglądy i konserwacje środków mechanicznego zabezpieczenia takich jak:

  • sejfy, szafy pieniężne, kasy pancerne
  • drzwi do pomieszczeń specjalnego przeznaczenia
  • inne mechaniczne urządzenia zabezpieczające

Usługi dotyczące środków zabezpieczenia mechanicznego realizujemy przy wykorzystaniu zamków mechanicznych, elektronicznych oraz innych podstawowych akcesoriów wielu znanych producentów zabezpieczeń. Czynności te wykonują tylko kwalifikowani pracownicy zabezpieczenia technicznego.

Ponadto z uwagi na wymiary czy dużą wagę urządzeń zabezpieczających takich jak: kasy pancerne czy sejfy, firma RAF-SYSTEM oferuje usługi przemieszczania i transportu tych urządzeń. Powyższe realizujemy po ustaleniu parametrów technicznych przedmiotów transportu oraz stopnia trudności w miejscach montażu czy demontażu.