Ochrona osób i mienia

Agencja Ochrony Osób i Mienia RAF-SYSTEM specjalizuje się w kompleksowej ochronie fizycznej osób i mienia na terenie miasta Poznań oraz w innych miejscach na terenie kraju. Polega ona na bieżącej obserwacji i dozorze przez agentów tworzących nasz zespół. Bez względu na to, czy ochrona osób i mienia odbywa się na miejscu, w Poznaniu, czy też w innej lokalizacji lub podczas transportu, najskuteczniej będzie połączyć ją z zastosowaniem różnych zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych. Z naszej strony możemy zaproponować różne rozwiązania, łącznie z ich wdrożeniem.

Ochrona osób

Zlecając nam ochronę osób w Poznaniu możesz być pewien, że podejmiemy wszelkie działania mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej. Posiadamy w tym zakresie odpowiednie przygotowanie oraz doświadczenie. Ochrona osób może być zadaniem realizowanym przez nas praktycznie w każdym miejscu – w pracy, w domu oraz podczas podróży służbowych. Ochrona osób wykonywana jest tylko przez agentów ochrony, którzy wcześniej przeszli przeszkolenie w zakresie systemu czynności ochronnych.

Ochrona mienia

Kradzież, włamanie, zniszczenie, uszkodzenie, zaginięcie – to najczęściej powtarzające się zdarzenia w przypadku mienia, które nie jest odpowiednio chronione. Prowadzona przez nas firma, poza ochroną osób, świadczy także specjalistyczną ochronę mienia zlokalizowanego na terenie Poznania lub w jego okolicy. Ponadto wśród naszych usług ochroniarskich mieści się także podejmowanie różnego rodzaju przedsięwzięć związanych z niedopuszczeniem do wstępu osób nieuprawnionych na teren zabezpieczanego obiektu.

Ochrona mienia może być stała lub doraźna – decyzja należy do klienta. Jeśli nie jest pewien, który z tych wariantów jest dla niego bardziej korzystny, służymy fachową pomocą w zdefiniowaniu jego potrzeb i oczekiwań. Stała ochrona mienia oznacza całodobową obecność agentów ochrony na danym posterunku. Doraźna - wykonywana jest w określonych godzinach w ciągu doby. Możemy świadczyć ochronę mienia wewnątrz obiektów lub na zewnątrz, czyli realizować działania na terenie przyległym do danego budynku. Z naszego doświadczenia wynika, że optymalnym wariantem jest najczęściej połączenie obu tych form.

Ochrona mienia na terenie miasta Poznań może być wykonywana w sposób statyczny, czyli w miejscu docelowym – np. w pokoju monitoringu, pomieszczeniu znajdującym się przy wjeździe na obiekt chroniony. Inną propozycją jest wersja dynamiczna – polegająca na przemieszczaniu się po wyznaczonym do ochrony obszarze. Najlepszą opcją jest z pewnością kompleksowa forma ochrony mienia.

Licencjonowani pracownicy ochrony

Powierzone w tym zakresie zlecenia realizują kwalifikowani pracownicy ochrony, którzy są przeszkoleni odpowiednio do specyfiki obiektu, właściwie umundurowani i oznakowani. Ich uzbrojenie i wyposażenie zależy od planu ochrony obiektu uzgodnionego z Komendantem Wojewódzkim Policji - gdy obiekt podlega obowiązkowej ochronie. Jeśli obiekt nie podlega obowiązkowej ochronie, kwestia ta uzależniona jest od stopnia zagrożenia oraz ustaleń z klientem. Z każdym zleceniodawcą indywidualnie uzgadniamy przedmiot oraz zadania agentów, ustosunkowując się przede wszystkim do rodzaju chronionego mienia, jego usytuowania oraz zabezpieczeń technicznych.