Ustalanie majątku firm

W ramach świadczonych przez nas usług detektywistycznych możemy zaoferować m.in. ustalanie majątku firmy. Bywa, że niektórzy klienci nie regulują rachunków za zrealizowane dla nich usługi czy kupione produkty. Czasami też wolimy się zabezpieczyć pod względem materialnym i sprawdzić, czy nasz kontrahent jest rzeczywiście wypłacalny. Detektyw ustali więc, jak wygląda sytuacja finansowa danej firmy. Przygotuje raport na temat należących do niej ruchomości oraz nieruchomości, akcji, wierzytelności, udziałów. Przejrzy rachunki bankowe, lokaty i obligacje. Zebrany w ten sposób materiał da pełen obraz majątku, jaki posiada weryfikowana firma. Podczas realizacji usług detektywistycznych nasz pracownik będzie korzystał z różnych, ogólnodostępnych baz danych, w tym m.in. internetowych, a także przeprowadzi wywiad środowiskowy wśród kontrahentów.