Ustalanie stanu majątkowego osób fizycznych

Zdarzyć się może, że Twój dłużnik jest niewypłacalny, a komornik tłumaczy ten fakt tym, że dłużnik nie posiada żadnego majątku. Jeśli jednak masz wątpliwości – my możemy Tobie pomóc je rozwiać. Jako agencja detektywistyczna podejmiemy działania, które mają na celu ustalenie wszystkich składników majątkowych osoby, która winna jest Ci pieniądze. Może się bowiem zdarzyć, że posiada ona ruchomości, nieruchomości, akcje, ukryte źródła dochodu, wierzytelności, dodatkowe rachunki bankowe lub pracuje gdzieś „na czarno” itd. Zyskując potwierdzenia tego stanu rzeczy, możesz zmierzyć się z dłużnikiem w sądzie i przedstawić niezbite dowody na to, że jest on wypłacalny. Dzięki naszym wyspecjalizowanym działaniom ustalisz stan faktyczny, otrzymasz stosowny raport na ten temat i zwiększysz szanse na to, aby odzyskać swoje należności.