Dochodzenia w sprawach spadkowych

Sprawy spadkowe często przysparzają wielu kłopotów. Razem bowiem ze spadkiem osoby zmarłej można również otrzymać jej długi. Nasze biuro detektywistyczne ma możliwość sprawdzenia, w jakim stanie jest majątek spadkodawcy, czy i jakie ma zobowiązania oraz długi, a także w jakiej wysokości. To ułatwi podjęcie przez spadkobiercę decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu spadku i uchroni przed ewentualnymi kłopotami finansowymi. Detektyw może pomóc także w kwestiach odnalezienia wskazanego spadkobiercy lub w przypadku dziedziców beztestamentowych – poszukać najbliższego żyjącego krewnego uprawionego przez ustawę do objęcia spadku. W obu przypadkach nasza agencja detektywistyczna szybko ustala miejsce pobytu bądź miejsce zamieszkania spadkobiercy, dzięki czemu można sprawnie przeprowadzać postępowanie spadkowe.